Begravning enligt svenska kyrkas ordning

Ungefär 60% av Sveriges befolkning är fortfarande medlemmar i svenska kyrkan, även om allt fler valt att gå ur på senare år. En begravning enligt svenska kyrkans ordning, en så kallad kyrklig begravning, är fortfarande något mer vanlig än en borgerlig och icke-religiös variant. Den planeras och ordnas vanligtvis med hjälp av en begravningsbyrå och genomförs sedan i en kyrka. Men hur går en kristen begravning egentligen till? Det kan du läsa här.

 

Begravningsgudstjänstens speciella ordning

Idag är ca 75% procent av dom begravningar som sker i Sverige kyrkliga och utförs alltså enligt svenska kyrkans ordning. Ceremonin, som är en typ av gudstjänst, hålls i en kyrka eller ett kapell och leds av en präst. Begravning sker även alltid efter denna speciella ordning:

 

-Kyrkoklockorna ringer och gästerna tar plats i kyrkan eller kapellet

-Ingångsmusiken spelas och inleder ceremonin
-Prästen och gästerna sjunger tillsammans en psalmsång som valts ut av anhöriga

-Griftetal, vilket innebär att prästen pratar kort om den person som avlidit

 

Därefter sker flertalet religiösa inslag, bland annat överlämningen som innebär att prästen överlämnar stoftet av den avlidne till den sista vilan. Detta görs genom att tre skopor mull lägg på kistan. I samband med detta sker även bön, läsning ur bibeln och ytterligare psalmsång.

 

Avslutningen

I slutet av begravningen sjunger man ytterligare en psalmsång innan gästerna själva får möjlighet att gå fram till kistan för att ta ett personligt avsked från sin begravningsbyrå göteborg. Ofta lägger man en blomma på kistan och säger eller tänker några fina ord om personen. Prästen ber sedan en slutbön, den avlidne välsignas och sedan avslutas ceremonin som det började – med musik och klockringning.

 

Planeras hos begravningsbyrå

Innan en begravning kan hållas måste den givetvis planeras. Detta gör dom flera tillsammans med en begravningsbyrå och det är också den enklaste vägen att gå. Här bli alla moment samlade på samma ställe och alla val som behöver göras görs även här. Det gäller bland annat val av musik, utformning av dödsannons, val av kista och/eller urna samt val av blomsterarrangemang. En begravningsbyrå är behjälplig genom hela planeringsprocessen och finns ofta med som representant och stöd när själva ceremonin äger rum.

 

Trots att många valt att gå ur svenska kyrkan så är just den kyrkliga begravningen alltså fortfarande den vanligaste. Den sker alltid efter den speciella ordning som nämndes ovan men kan ändå bli väldigt personlig tack vare dom kompletteringar man kan göra med musik och annat. Man kan planera en kyrklig begravning helt på egen hand men det är betydligt mycket lättare med en begravningsbyrå.